2021 - rokiem Grupy Ładosia

Nawet dziesięć tysięcy osób pochodzenia żydowskiego mogło zostać uratowanych przed śmiercią przez Grupę Ładosia. W tym roku obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę rozpoczęcia tajnej operacji ratowania Żydów przed zagładą. Sejm niemal jednomyślnie przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 rokiem Grupy Ładosia.

Zobacz więcej