Manewry Eurokorpusu

Od 1 stycznia polski Eurokorpus będzie dowodził siłami NATO w sytuacjach kryzysowych na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Ostatni sprawdzian to ćwiczenia sztabowe w Norwegii.


Zobacz więcej