Gwarancja wolności

To jeden z pierwszych aktów na świecie gwarantujący równość religijną i etniczną obywateli. 450 lat temu uchwalono Konfederację Warszawską. 


Zobacz więcej