Wzmocnienie NATO

Finlandia i Szwecja podpisały protokoły akcesyjne do NATO.

Zobacz więcej