Adam Michnik kończy 70 lat

Adam Michnik kończy siedemdziesiąt lat. Dziś redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" jest ikoną Komitetu Obrony Demokracji. W latach osiemdziesiątych był działaczem opozycji, który ku zdumieniu wielu - w wielu sprawach zaczął mówić jednym głosem z komunistami.

Zobacz więcej