Europa Karpat

Krajom karpackim potrzebna jest unijna strategia makroregionalna, taki apel popłynął z międzynarodowej konferencji "Europa Karpat". Stały mechanizm wsparcia pozwoliłby na rozwój między innymi południowo-wschodniej Polski.

Zobacz więcej