Los żołnierza

W Wiadomościach wspomnienia Witolda Kieżuna ps. „Wypad”. Kiedy wybuchła II wojna światowa miał 17 lat. W czasie wojny brał udział w działalności konspiracyjnej, szmuglował podziemną prasę. Walczył też w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany przez NKWD i zesłany do sowieckiego łagru. Z Witoldem Kieżunem rozmawiała Anna Hałas-Michalska. Jej materiał o 19:30.